ייפוי כוח מתמשך

ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך שמחליף את מוסד האפוטרופסות שהיה נהוג בישראל עד לאחרונה.

 

בעבר – מינוי אפוטרופוס

 בעבר, לא יכל אדם להיערך ליום בו חלילה ייקלע למצב רפואי שלא מאפשר לו לטפל בענייניו, וקרובי משפחתנו נאלצו למנות לו אפוטרופוס לגוף ולרכוש, פרוצדורה משפטית סבוכה, שדורשת הרמוניה משפחתית (שלצערנו לא תמיד בנמצא) בין כלל קרובי המשפחה מדרגה ראשונה של אותו אדם (בני זוג, אחים, הורים וילדים מעל גיל 18), וכן עירוב של מחלקת הרווחה בתהליך המינוי.

גם לאחר שמונה האפוטרופוס, הטיפול באותו אדם היה כפוף לפיקוח הדוק (בעיקר בפן הכלכלי) של המדינה, לרבות תוך קביעת קצבה חודשית לקיומו, הגשת דוחות שנתיים וקבלת אישור לכל פעולה כלכלית חריגה מבית המשפט.

כל ייפוי כוח שניתן על ידי אותו אדם (גם אם מדובר במסמך שאומת ע"י נוטריון וגם אם מדובר בייפוי כוח לפעול בחשבון בנק), פקע אוטומטית ברגע שמונה אפוטרופוס, שכן הדין לא מאפשר למישהו לפעול מטעם אדם שלא מסוגל לבקר אחר פעולות אלה מחמת חוסר כשרות.

 

כיום – ייפוי כוח מתמשך

כיום יכול כל אדם כשיר (קרי אדם שמלאו לו 18 שנים ונמצא במצב בריאותי – מנטלי תקין), למנות מיופה כוח במסגרת ייפוי כוח מתמשך, וייפוי כוח זה ייכנס לתוקף אך ורק לאחר שהאדם הממנה יהפוך ללא כשיר לניהול ענייניו.

האדם הממנה יכול להחליט באיזה אופן תיקבע חוסר כשרותו, ולייתר פניה לפסיכו-גריאטריים ו/או פקידות סעד משירותי הרווחה לצורך כניסת ייפוי הכוח לפועל.

האדם הממנה יכול להחליט האם מיופה הכוח יידרש להגשת דוחות (כמו אפוטרופוס) או שיהיה פטור כליל מהנושא, וכן לקבוע מנגנון בקרה אחר למיופה הכוח (כגון מתן דיווח לקרוב משפחה נוסף לעת ביצוע פעולות מסוימות, או בעת כניסת ייפוי הכוח לתוקף).

ייפוי הכוח חולש על 3 נושאים – ענייני רכוש, עניינים רפואיים ועניינים אישיים. ניתן למנות את אותו מיופה הכוח לשלושת הנושאים, ניתן למנות יותר ממיופה כוח אחד לכל נושא, וניתן לפצל את ייפויי הכוח כפי רצונו של האדם הממנה.

ייפוי הכוח אינו מאפשר למיופה הכוח לבצע פעולות מסוימות כגון – הצבעה בבחירות, אולם כן ניתן לאפשר למיופה הכוח חופש כלכלי שלא קיים לאפוטרופוס, כגון לעת חלוקת מתנות ו/או ביצוע תרומות וכדומה.

 

אופן עריכת ייפוי כוח מתמשך

ייפוי כוח מתמשך ייערך על ידי עורך דין שעבר הכשרה ע"י האפוטרופוס הכללי. מומלץ לפנות לעו"ד המתמחה בדיני משפחה בעל רקע והובנה בדיני הכשרות והאפוטרופסות, שכן יש לבצע בכל ייפוי כוח התאמות שישרתו נכונה את הממנה בהתאם למצבו המשפחתי והכלכלי, ולא מדובר בטופס גנרי זהה לכולם, שכן לממלא הטופס חירות לקבוע תנאים ספציפיים שישרתו את טובתו בצורה האופטימלית.

ייפו הכוח המתמשך נחתם דיגיטלית על ידי עורך הדין ואף מופקד פיזית באפוטרופוס הכללי, ולאחר שנבדק ואושר, ובעת הצורך ניתן להכניסו לתוקף בקלות יתרה, ודאי ביחס לאופן בו מונו אפוטרופוסים בעבר.

עו"ד שי קדמי הוסמך לערוך ייפוי כוח מתמשך ואף  ייפוי כוח רבים, וישמח לסייע לכם לקחת שליטה על שיקרה עמכם ביום בו חלילה לא תהיו בשליטה עוד.

____________________________________________________________________
האמור באתר זה מהווה מידע כללי בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי פרטני

תפריט נגישות