שירותי נוטריון

נוטריון הוא עורך דין שהוסמך על ידי משרד המשפטים לאמת, לאשר ולערוך מסמכים משפטיים מסוימים הדורשים פעולות אלה מצד נוטריון בלבד.
חתימתו של הנוטריון, במקרים המוסדרים בחוק, נחשבת בעיני בית המשפט כתעודה ציבורית לאישור זהותו של החותם עליו או לעובדה כי המסמך נחתם מרצונו הטוב והחופשי של החותם.

מסמכי הנוטריון מיועדים לשמש כראיה בבתי משפט או בפני רשויות אחרות, וזאת הן בישראל והן מחוץ לה.
על מנת להתמנות לנוטריון, עורך דין נדרש לעשר שנות וותק של עריכת דין בפועל, וכן לעבור הכשרה ע"י המחלקה הנוטריונית של לשכת עורכי הדין בישראל.
עו"ד שי קדמי הנו נוטריון מוסמך ומשרדנו מעניק מגוון רחב של שרותים נוטריונים וביניהם:
– אימות הסכם ממון בין בני זוג בפני נוטריון (טרם נישואיהם).
– חתימה על צוואה בפני נוטריון "כצוואה בפני רשות" לפי חוק.
– תרגומים נוטריונים בשפות עברית/אנגלית.
– ייפוי כוח נוטריוני.
– אישור תצהיר נוטריון.
– אישור לנכונות העתקי מסמכים.
– אישור נוטריון להצהרת מתרגם.
– קבלת חותמת "אפוסטיל" מבית המשפט למסמכים שאומתו נוטריונית ע"י משרדנו.

שכר הנוטריון קבוע בתקנות וניתן לעיין בו בקישור https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/304_012.htm