מזונות

חיוב במזונות יכול לצאת עבור ילדיו של אדם, ובמקרים מסוימים (ותחומים בזמן), גם במזונות בת זוגתו.

מזונות ילדים

מזונות ילדים הנו תחום דינאמי בו הפסיקה מתעדכנת בכל עת, ולאור העובדה שפסקי דין הדנים במזונות ילדים (ובמשמורתם) אינם סופיים, יש להתעדכן בפסיקה המתחדשת על מנת לוודא שפסק הדין שניתן בעניינכם (גם אם ניתן במסגרת הסכם פשרה), עודנו נכון עבורכם ועבור ילדיכם.

בתאריך 19.7.17 נפל דבר בדיני המזונות בישראל, עם פרסומו של פסק הדין שניתן (במאוחד)  בבע"מ 919/15 וכן בע"מ 1709/15  (פסק הדין פורסם באתר PSAKDIN). ההלכה שניתנה בשני פסקי דין אלו שינתה את כללי המשחק, וקבעה שמעתה, החל מגיל 6 יחויבו הורים במזונות ילדיהם על פי זמני השהות שלהם עם ילדיהם וביחס להכנסות שני הצדדים. פסיקה זו קיטבה עוד יותר את הצדדים שהיו חלוקים בסוגיית המשמורת, שכן סוגיה זו, שמלכתחילה הייתה לטעונה שבסוגיות הכרוכות בהליך גירושין, קיבלה כעת משקל יתר בכל הקשור בהשלכות הכלכליות של הגירושין על כל אחד מהצדדים.

חשוב לדעת – הלכת ביהמ"ש העליון לא נאכפת באופן אחיד בבתי המשפט לענייני משפחה בישראל, ומעת לעת אנו רואים פרשנויות שונות להלכה זו, קל וחומר כאשר זו נבחנת בבית הדין הרבני. בטרם הגעה למסקנה ש-"אני לא חייב במזונות כלל", או ש-"אין סיכוי שלא אהיה משמורנית יחידה", רצוי ומומלץ להתייעץ עם עו"ד הבקיא בדיני המשפחה בישראל ומתעדכן תדיר בפסיקה, שכן לנסיבות החיים הספציפיות של כל משפחה, ולאופן הצגתן, חשיבות מכרעת בדרך להגעה לתוצאה המשפטית הרצויה.

מזונות אישה

על פי רוב, אישה (יהודיה) זכאית למזונותיה מבעלה (היהודי) מכוח הדין האישי החל עליהם – קרי הבעל מחויב לשאת במזונות אשתו כל עוד הם נשואים, כשחיוב זה כפוף למספר סייגים, כגון התנהגות האישה (כשבניגוד לדעה הרווחת, גם אישה שלא בגדה בבעלה עלולה לאבד זכאותה למזונותיה), השתכרותה בפועל של האישה במהלך שנות הנישואין ורמת החיים אליה הורגלה האישה במהלך שנות הנישואין.

עצם החיוב במזונות אישה, וכמו כן גובה המזונות שייפסק, תלוי רבות גם בזהות הערכאה השיפוטית שתדון בתיק (ביהמ"ש לענייני משפחה או בית הדין הרבני), ועל מנת לדעת האם בעל צפוי להיות מחויב במזונות אשתו, או האם אישה  זכאית למזונות מבעלה, יש לנתח את נסיבות החיים הספציפיות של בני הזוג, תוך שימת לב לכלל הפרטים הרלוונטיים, המשתנים ממקרה למקרה.

____________________________________________________________________
האמור באתר זה מהווה מידע כללי בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי פרטני